Αγροτουριστικές Δράσεις στη Μάνη

E-mail Print PDF
There are no translations available.

dimos dytikis manis logoΟ Δήμος Δυτικής Μάνης συμμετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΝΑΓΡΟΝ» που υλοποιεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την πράξη με τίτλο «Αγροτουριστικές Δράσεις στη Μάνη» στο πλαίσιο της 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση για τις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλεί άνεργους Δημότες της Δυτικής Μάνης, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις δράσεις της παραπάνω πράξης, η οποία υλοποιείται στη Δυτική και Ανατολική Μάνη.

 

Η πράξη «Αγροτουριστικές Δράσεις στη Μάνη» στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενεργητικής πολιτικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης 80 ανέργων ωφελουμένων.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση είναι τα παρακάτω:
• Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ
• Υπεύθυνη δήλωση μη συμμετοχής σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Εκκαθαριστικό Οικονομικού έτους 2013 από την Εφορία (ή σε περίπτωση που δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος που απαιτείται)
• Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου.
• Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση.
• Αντίγραφο πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν).
• Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης. (εάν υπάρχουν)
• Βιογραφικό σημείωμα

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως (από 17.03.2014 έως 11.04.2014) στο Δημοτικό κατάστημα Κάμπου και στο Δημαρχείο Καρδαμύλης (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:00 – 14:00). Υπεύθυνος επικοινωνίας/παραλαβής αιτήσεων: Μαρκέας Χρήστος (Τηλ: 27210 64120).

Συγκεκριμένα, οι Φορείς – Εταίροι της αναπτυξιακής Σύμπραξης που υλοποιούν το σχέδιο είναι:

1. Ένωση Ξενοδοχείων Νομού Λακωνίας
2. «ΠΑΡΝΩΝΑ-ΤΑΫΓΕΤΟΥ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
3. Δήμος Ανατολικής Μάνης
4. Δήμος Δυτικής Μάνης
5. Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος
6. Μέριμνα Ζωής – ΜΚΟ
7. Εκπαιδευτικός Οργανισμός Γιουροτρέινινγκ Α.Ε. (Eurotraining A.E.)
8. MAST Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής

YOU ARE HERE: